cropped-Logo-klein.jpg

070 2042477

Incasso

Incasso abonnement

Met een incassoabonnement ontzorgen wij uw debiteurenbeheer. Wij manen uw schuldenaar aan en vorderen indien opeisbaar de incassokosten. Voorkom dat uw cashflow terugloopt door wanbetalers. Door intensief in contact te treden met uw debiteur leidt dit veelal tot betaling. Wij onderscheiden ons van de ouderwetse incassowerkzaamheden. Wij sturen betaalverzoeken (tikkie’s) naar uw debiteuren middels whatsapp, instagram, facebook en e-mail.

Buitengerechtelijke procedure

In deze fase van het proces roepen wij uw klant op om te betalen. Indien u zelf nog geen aanmaning of ingebrekestelling heeft gestuurd zullen wij dit eerst doen.  In de aanmaning moet de openstaande rekening voldoende gespecificeerd worden. Een aanmaning met slechts de bewoording dat u nog moet betalen is niet voldoende. In de aanmaning moet staan dat de rekening binnen 14 dagen moet worden voldaan. Tevens met de mededeling dat er na 14 dagen, incassokosten in rekening worden gebracht. Let op: gebeurt dit niet moet er een nieuwe aanmaning worden gestuurd en mogen er geen incassokosten in rekening worden gebracht. Payday Legal Services streeft naar het zo snel mogelijk incasseren van uw geldvordering. Het benaderen van de debiteur geschiedt per e-mail, schriftelijk en telefonisch. Payday Legal Services zal uw klant dwingend verzoeken om tot betaling over te gaan. Vaak leidt dit tot een adequate oplossing. U kunt hierbij denken aan het treffen van een betalingsregeling met de debiteur of een volledige betaling van uw vordering.

Gerechtelijke procedure

Als betaling uitblijft kunt u een gerechtelijke procedure starten. Mocht de buitengerechtelijke fase geen soelaas bieden zal Payday Legal Services een gerechtelijke procedure starten. Indien uw debiteur blijft volharden in zijn weigering tot betaling, kunt u een gerechtelijke procedure starten, dan wel conservatoir beslag bewerkstelligen. Onze incassodiensten behelzen meer dan het versturen van incassobrieven. Payday Legal Services zal een dagvaarding opstellen en procederen bij de rechtbank, indien nodig. Aan de hand van onze samenwerking met advocaten en gerechtsdeurwaarders kunnen wij ervoor zorgen dat er beslag kan worden gelegd op goederen van uw debiteur. Vaak kiest uw debiteur na rechtsmaatregelen te hebben getroffen eieren voor zijn geld en zal de vordering alsnog betalen.

Klik hieronder om een incassoabonnement af te sluiten voor 39,- per maand excl. BTW. Een gerechtelijke procedure zit niet in de prijs inbegrepen.

Heeft u vragen?

070 2042477

Waarom Payday Legal Services?

Heeft u een geschil? Meld kosteloos uw geschil