cropped-Logo-klein.jpg

070 2042477

Arbeidsrecht

Iedere werknemer kan te maken krijgen met onenigheid met zijn werkgever. Zaken die regelmatig voorkomen zijn onder andere conflicten met werkgevers, (dreigend) ontslag, achterstallige betaling van salaris en problemen omtrent ziekmelding en re-integratie. Payday Legal Services helpt u bij alle vragen en geschillen op het gebied van het arbeidsrecht. Ook kunnen wij uw arbeidscontract opstellen of beoordelen op wettelijke onjuistheden.

Werkgevers

Bent u werkgever en wilt u af van uw werknemer ? Samen met u kunnen wij kijken welke ontslaggronden thans mogelijk zijn. Bent u werknemer en heeft u simpelweg een geschil met uw werkgever ter zake uw loon kunnen wij u uiteraard ook helpen. Veelal staan wij cliënten bij die nog recht hebben op achterstallige loon. Een werknemer heeft immers recht op de wettelijke verhoging(klik hier open je komt naar me blog wettelijke verhoging) van een loonvordering. Als uw werkgever te laat is met het betalen van uw loon zorgen wij ervoor dat u alsnog betaald krijgt plus de wettelijks verhoging waar u recht op heeft.

Heeft u nog achterstallige loon die u werkgever niet betaald?  Wij starten veelal een dagvaardingsprocedure bij de kantonrechter. Wellicht verkeert uw werkgever in financieel zwaar weer of heeft u een geschil met uw werkgever over het niet uitbetalen van uw wettelijke vakantiedagen. Hoe dan ook meent u nog recht te hebben op loon van uw werkgever neem dan contact met ons op.

Mijn werkgever betaalt te laat mijn loon

Heb ik recht op een wettelijke verhoging van mijn loonvordering(achterstallige loon)?

De wettelijke verhoging is bedoelt als prikkel voor de werkgever om op tijd het loon te betalen. [1]Krachtens art. 7: 625 BW maakt een werknemer aanspraak op voor de vierde tot en met de achtste werkdag vijf procent per dag en voor elke volgende werkdag een procent, met dien verstande dat de verhoging in geen geval de helft (50%) van het verschuldigde te boven zal gaan.[2]  Onderstaand treft u schematisch het verhoogde percentage van het maandloon aan, waar de werknemer recht op heeft bij een te late uitbetaling van zijn loon.

[1] Kamerstukken II, 1889/90, 16 nr. 1, p. 4.

[2] Art.7:625 BW.

Een loonvordering geldt veelal als een nevenvordering. Indien er sprake is van een loonvordering wordt er vaak ook wat anders gevorderd. Zoals een vernietiging van een ontslag krachtens art. 7:681 BW. Een kantonrechter kan op verzoek van de werknemer de opzegging van de arbeidsovereenkomst vernietigen. Primair wordt vernietiging van het ontslag gevorderd krachtens art.  7:681 BW. In een subsidiaire variant zal tevens de wettelijk verhoging worden gevorderd krachtens art. 7:625 BW. Derhalve is het van belang op welk wetsartikel de loonvordering gebaseerd is. De vraag die zich thans zal voordoen is of de grondslag invloed heeft op de wettelijke verhoging. De facto geldt art.7:680a BW enkel en alleen bij een situatie wanneer het ontslag gegrond is op de vernietigbaarheid. Hierbij is de matigingsbevoegdheid anders dan bij het wetsartikel art. 7:625 BW. De rechtsoverweging van de rechter zal dan ook van elkaar verschillen. Een gegronde vernietiging van het ontslag betekent dat met terugwerkende kracht  de werknemer aanspraak maakt op loon. Niettemin kan de rechter de wettelijk verhoging matiging, indien dit leidt tot onaanvaardbare gevolgen. De zinsnede tot onaanvaardbare gevolgen geldt blijkens vaste rechtspraak als een exceptie dat niet snel mag worden aangenomen. [1]De rechter dient de vereiste mate van terughoudendheid te betrachten.

[1] Hoge Raad 06 juli 2018, ECLI:NL:HR:2018:1094, rechtsoverweging 3.22

Onderstaand treft u enkele uitspraken in 2019 aan waarbij een rechter de wettelijke verhoging van een loonvordering toewijst:

Ontslag op staande voet blijkt al dan niet rechtsongeldig of een al dan niet rechtsongeldig ontslag als zodanig. (art.7:681 BW) (art.7:677 BW)

➢ Rechtbank Midden-Nederland, 05 juni 2019, ECLI:NL:RBMNE:2019:2553

➢ Rechtbank Overijssel, 11 juli 2019, ECLI:NL:RBOVE:2019:2351

➢ Rechtbank Limburg, 19 februari 2019, ECLI:NL:RBLIM:2019:1535

 ➢ Rechtbank Limburg, 16 mei 2019, ECLI:NL:RBLIM:2019:4623

➢ Rechtbank Amsterdam, 11 juli 2019, ECLI:NL:RBAMS:2019:5901

➢ Rechtbank Midden-Nederland, 03 juli 2019, ECLI:NL:RBMNE:2019:3127

➢ Rechtbank Den Haag, 11 september 2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:10056

 ➢ Rechtbank Rotterdam, 25 juli 2019, ECLI:NL:RBROT:2019:6020

➢ Rechtbank Rotterdam, 07 juni 2019, ECLI:NL:RBROT:2019:4900

➢ Rechtbank Midden-Nederland, 15 mei 2019, ECLI:NL:RBMNE:2019:2263

 Werkgever verkeerd in economisch zwaar weer. (betalingsonmacht)

 ➢ Rechtbank Limburg, 16 augustus 2019, ECLI:NL:RBLIM:2019:7542

➢ Rechtbank Noord-Holland, 25 juni 2019, ECLI:NL:RBNNE:2019:2761

 

 Loondoorbetaling ziekte (art.7:629 BW) en overige arbeidsrechtelijke situaties.

➢ Rechtbank Limburg, 23 mei 2019, ECLI:NL:RBLIM:2019:3740

➢ Rechtbank Amsterdam, 04 september 2019 ECLI:NL:RBAMS:2019:6557

➢ Rechtbank Limburg, 11 juni 2019, ECLI:NL:RBLIM:2019:5365

➢ Rechtbank Oost-Brabant, 19 september 2019, ECLI:NL:RBOBR:2019:5374

➢ Rechtbank Noord-Nederland, 01 augustus 2019, ECLI:NL:RBNNE:2019:3377

➢ Rechtbank Rotterdam, 07 juni 2019, ECLI:NL:RBROT:2019:5105

➢ Rechtbank Rotterdam, 27 mei 2019, ECLI:NL:RBROT:2019:5171

➢ Rechtbank Rotterdam, 07 juni 2019, ECLI:NL:RBROT:2019:5167

➢ Rechtbank Limburg, 21 mei 2019, ECLI:NL:RBLIM:2019:4743

➢ Rechtbank Rotterdam, 23 augustus 2019, ECLI:NL:RBROT:2019:6909

➢ Rechtbank Midden-Nederland, 11 september 2019, ECLI:NL:RBMNE:2019:4389

➢ Rechtbank Oost-Brabant, 03 september 2019, ECLI:NL:RBOBR:2019:5071

➢ Rechtbank Gelderland, 24 januari 2019, ECLI:NL:RBGEL:2019:390

➢ Rechtbank Noord-Holland, 21 mei 2019, ECLI:NL:RBNNE:2019:2191

➢ Rechtbank Rotterdam, 07 juni 2019, ECLI:NL:RBROT:2019:4730

 ➢ Rechtbank Amsterdam , 28 mei 2019, ECLI:NL:RBAMS:2019:3824

 ➢ Rechtbank Midden-Nederland, 07 mei 2019, ECLI:NL:RBMNE:2019:2009

➢ Rechtbank Midden-Nederland, 10 juli 2019, ECLI:NL:RBMNE:2019:322

Heeft u vragen?

070 2042477

Waarom Payday Legal Services?

Loonvordering indienen