Het eeuwenoude arrest in het ondernemingsrecht is het arrest Damen/Geho, ook wel bekend als het café ’t Brouwertje. Kort gezegd wordt in dit arrest geoordeeld dat een ieder moet kunnen vertrouwen op de gegevens in het handelsregister. Met andere woorden moet iemand als een rots kunnen vertrouwen op het handelsregister. In de casus stond centraal of Damen gebonden was aan een overeenkomst.

Damen was geen eigenaar meer en hield zich niet meer bezig met de feitelijke handelingen van zijn onderneming. De bestelling wordt opgehaald door twee mannen die klaarblijkelijk het café vertegenwoordigen.  Nadat betaling uitblijft raadpleegt Geho het handelsregister en blijkt dat Damen eigenaar was van het café ’t Brouwertje. Damen was alsnog gebonden aan de overeenkomst. Hij had zich immers niet uitgeschreven uit het handelsregister. Kortom, iemand die het handelsregister raadpleegt mag er vanuit gaan dat die gegevens juist zijn. Dat Geho feitelijk geen werkzaamheden meer deed voor café ’t brouwertje doet daar verder niks aan af. Het had zich immers tijdig moeten uitschrijven uit het handelsregister.

Tip! Om te voorkomen dat u met een onbevoegde vertegenwoordiger zaken doet, doet u er verstandig aan het handelsregister te raadplegen, ook alvorens u een overeenkomst aangaat met een ondernemer ! Dit om eventuele juridische geschillen te voorkomen.